Narkotikabrott trots låg THC-halt

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde en man i 26-årsåldern för bland annat narkotikabrott. Trots att THC-halten är låg fastställer hovrätten domen i det avseendet. Det finns inget undantag för cannabis med låg THC-halt.

Rättsområde: Brott mot person, Narkotikabrott