Nationaldagskommittén är stiftelse – inte förening

Kammarrätten: Rikskommittén Sveriges Nationaldag är en stiftelse. Kammarkollegiet har därför haft fog för beslutet att Rikskommittén ska vidta åtgärder enligt stiftelselagen.

Rättsområde: Associationsrätt, Förvaltningsrätt övrigt