Nationellt intygskrav förenligt med färdskrivarförordningen

Trots att EU:s färdskrivarförordning förbjuder medlemsstaterna att ålägga förare ytterligare redovisningskrav kan det vara nödvändigt att kräva till exempel intyg. Det fastslår EU-domstolen i en dom i ett mål där en lastbilsförare inte kunnat uppvisa ett arbetsgivarintyg om körfria dagar.