NCC får betala skadestånd till Byggnads

AD: NCC har gjort sig skyldig till kollektivavtalsbrott genom att varken kontrollera nya underentreprenörer eller lämna information till Byggnads innan entreprenörerna anlitades. Bolaget ska därför betala skadestånd på 90.000 kronor. Två ledamöter är skiljaktiga i frågan om vissa avtalsbrott varit ursäktliga.

Rättsområde: Arbetsrätt