Nedsättning av skadestånd för kraftverksförening

MÖD: Mark- och miljödomstolen ansåg att föreningen som driver vattenkraftverket skulle betala drygt tio miljoner kronor i skadestånd för de skador som uppstod när sågverket svämmades över. Mark- och miljööverdomstolen sätter emellertid ner skadeståndet till 285.000 kronor.

Rättsområde: Miljörätt