Nekas bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnad

Kammarrättsdom: Ett barn med funktionshinder nekas bostadsanpassnings-bidrag i samband med att föräldrarna bygger nytt hus. Det är inte visat att merytorna inte ryms inom en normal boendeyta. I övrigt gäller det allmänna kravet på att bostaden vid nybyggnad ska vara lämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Rättsområde: Socialrätt