Nekas ersättning för uppeldad BMW

Hovrättsdom: Sannolikt har någon med tillgång till nyckel anlagt bilbranden. Ägaren får därför ingen försäkringsersättning för sin utbrända BMW.

Rättsområde: Försäkringsrätt