Nekat stöd till Jehovas vittnen saknar stöd i lag

HFD: Regeringens beslut att neka Jehovas vittnen att bli berättigat till statsbidrag som trossamfund, för att det uppmanar sina medlemmar att avstå från att delta i allmänna val, saknar stöd i lag. Beslutet upphävs.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt