Norden provocerar

Utblick. Den svenska fackföreningsrörelsen får hård kritik från Öst- och Centraleuropa för att den för­söker stoppa ett direktiv om minimilöner, men också för att den motsatt sig andra tvingande regleringar inom EU.