Nu blir Lag & Avtal mer digitalt

Lag & Avtal ökar aktiviteten på webben. Artiklar och domsreferat som tidigare har publicerats först i papperstidningen kommer istället att publiceras först på webben och i våra olika nyhetsbrev.