”Nu kunde vi inte samlas och sörja”

Sorg. En digital minnesstund kan inte helt ersätta de fysiska mötena för sörjande arbetskamrater när en kollega går bort i coronapandemin.