Nu minskar fusket

I en färsk undersökning konstateras att det upplevda fusket har minskat. 2007 tyckte 18 % av landets företagare att de var påverkade av skattefusk i den bransch de verkar. Nu 2013 har andelen nästan halverats, eftersom endast 11 % anser sig vara påverkade av fuskande ochrdquo;kollegorochrdquo; i branschen.