Ny domstol bildas i Vänersborg

Den 2 maj blir Vänersborgs tingsrätt en av Sveriges fem nya mark- och miljödomstolar. Den årliga ökningen av mål till den nya domstolen beräknas samtidigt att öka med över 100 procent. För att motsvara måltillströmningen har tingsrätten anställt 19 nya medarbetare och byggt ut sina lokaler.