Ny mätning: Tydlig ljusning i industrin

Signalerna blir allt fler – industrin har till stora delar lämnat coronakrisen bakom sig. − Det är en ganska tydlig förbättring, säger Fredrik Johansson Tormod på Konjunkturinstitutet.