Ny migrationsdomstol föreslås placeras i Umeå

Domstolsverket fick tidigare i år regeringens uppdrag att lämna förslag till inrättande och geografisk placering av en ny migrationsdomstol. Utifrån en samlad bedömning, där hänsyn bland annat tagits till möjligheten att kunna rekrytera kvalificerad personal, föreslår Domstolsverket att den nya domstolen placeras i Umeå. Förslaget går nu ut på remiss.