Ny upphandlingsmyndighet föreslås

Betänkande: Utredningen om upphandlingsstödets framtid föreslår att en särskild myndighet inrättas för att göra upphandlingsstödets verksamhet synlig och trovärdig. KKV ser svårigheter med en separat myndighet med uppgift att tolka och informera om LOU.

Rättsområde: Offentlig upphandling