Ny utredning om Sture Bergwall

Regeringen: Idag har en särskild utredare utsetts med uppdrag att redovisa och analysera rättsväsendets och vårdens agerande i fallet Sture Bergwall.

Rättsområde: Psykiatrirätt, Allmän straffrätt, Allmän processrätt