Nya regler för fakturering – nu är beslutet fattat

Beslutet om nya faktureringsregler på momsområdet innebär att flera punkter blir tydligare.