Nya regler om mutbrott

Proposition: Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till reformerad mutbrottslagstiftning. Förslaget ger i flera fall en tydligare reglering och skapar förutsättningar för en effektivare brottsbekämpning på området. Dessutom straffbeläggs ytterligare vissa korruptionshandlingar.

Rättsområde: EKO-brott