Nybygge av brygga var otillåten miljöverksamhet

Hovrättsdom: Tingsrätten kom bland annat fram till att det inte är styrkt att bryggan var en nybyggnation. Istället hade den bara renoverats. Hovrätten ändrar och anser att bryggan är ny. Mannens döms för otillåten miljöverksamhet och brott mot miljöbalken.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott