Nytt mål i HD om ecstasy

HD-beslut: I tingsrätten dömdes en av flera tilltalade för bland annat grovt narkotikabrott till sex års fängelse efter att han befattat sig med nästan 5.000 tabletter ecstasy. Straffvärdet för narkotikabrottsligheten var fyra års fängelse. Hovrätten fastställde. Nu har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd.

Rättsområde: Narkotikabrott