Nytt tillstånd för Arlanda

Mmd: Swedavia får ett nytt tillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nya tillståndet ersätter i huvudsak det gamla miljötillståndet men bland annat med skillnaden att taket för utsläpp av koldioxid och kväveoxider tas bort.

Rättsområde: Miljörätt