Nytt tillstånd för Husums Fabrik

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger i dag Metsä Board Sverige AB tillstånd att utöka produktionen vid massa- och pappersbruket i Husum i Örnsköldsviks kommun. För tillståndet gäller fler villkor än tidigare. De högsta tillåtna nivåerna för utsläpp till luft och vatten har sänkts för flera förorenande ämnen. Tillståndet innebär också att det blir förbjudet att använda den farliga…