Nytt tillstånd till omtvistad gruva i Svappavaara

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger i idag LKAB nytt tillstånd till bolagets järnmalmsgruva vid Gruvberget i Svappavaara i Kiruna kommun. Tillståndet avser brytning av två miljoner ton järnmalm per år och innehåller bestämmelser om bland annat stoftutsläpp, buller och vibrationer. Tillståndet gäller till utgången av 2013 och får tas i anspråk omedelbart.