Nytt toppmöte om EU-sysselsättning

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, M, har fått skarp kritik av konstitutionsutskottet för att hon inte tydligt krävt skrivningar om arbetsmarknadens parters autonomi i EU:s sysselsättningsrapport. Nu betonar hon medlemsstaternas självbestämmande.