Oenighet om lön för stödjobb i skogen

Har anställda skogsarbetare som får arbetsmarknadsstöd rätt till samma lön som sina kolleger? Det tvistar GS-facket om med Skogsstyrelsen som nu begär besked i Arbetsdomstolen.