Oenigt om ersättning för metallstöld

Hovrättsdom: Zurich Insurance ska betala Alfa Laval närmare 21,7 miljoner kronor i ersättning för stölden av metaller. I hovrätten är dock två ledamöter skiljaktiga.

Rättsområde: Försäkringsrätt