Oenigt om tjänsteleverantörs omsorgsplikt

Hovrättsdom: Golvföretaget har kunnat lita på Kyrkans uppgift om fukthalten i betonggolvet. Kyrkan blir därför utan ersättning för att åtgärda den felaktiga mattan. Två ledamöter är skiljaktiga och anser att företaget åsidosatt sin omsorgsplikt genom att inte kontrollera uppgiften.

Rättsområde: Köprätt, Entreprenadrätt