Offentliga anbud utan sociala krav får uteslutas

Det är tillåtet att utesluta en anbudsgivare i en offentlig upphandling som inte ger funktionsnedsatta möjlighet att arbeta.Det fastslår EU-domstolen i en dom rörande en upphandling för det italienska finansdepartementet.