Ogräsbekämpning med tåg kan inte hindras 

Mmd: Älvdalens kommun kan inte hindra Trafikverket från att spruta Roundup på banvallarna. Användandet av bekämpningståget uppfyller de krav som kan ställas på verksamhetsutövaren med stöd av de allmänna hänsynsreglerna.

Rättsområde: Miljörätt