Ökade skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen

Arbetsdomstolen ökade skadeståndet från tingsrättens dom för ett nybildat bolag där en tidigare anställd på företaget Prefab använt företagshemligheter i konkurrerande syfte.