Oklart i upphandlingen om poängsättningen

Kammarrättsdom: Det går inte utläsa ur förfrågningsunderlaget vad som ska ligga till grund för fördelningen av de olika poängen. Det innebär ett stort utrymme för godtycke och i princip fri prövningsrätt. Västra Götalandsregionens upphandling av röntgenutrustning ska därför göras om.

Rättsområde: Offentlig upphandling