Olämpligt agerande ej grund för avskedande

AD-dom: En oenig Arbetsdomstol anser att en man som försökt sälja sin nyligen inköpta buss till arbetsgivaren för en högre kostnad, inte borde ha avskedats. Även om agerandet var olämpligt, saknas det saklig grund för avskedande.

Rättsområde: Arbetsrätt