Olämpligt att höra alla vittnen per telefon

HD-beslut: Det var olämpligt att höra samtliga åklagarvittnen per telefon när kvinnan dömdes för snatteri. Tingsrättens handläggning innefattar ett sådant rättegångsfel att det föreligger synnerliga skäl för att kvinnans överklagande ska prövas i hovrätten.

Rättsområde: Egendomsbrott, Allmän processrätt