Olovlig användning av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev

Det har kommit till Domstolsverkets kännedom att företaget Företagslansering AB olovligen använder sig av Sveriges Domstolars logotyp i kravbrev. Kravbreven har skickats ut till företagare runt om i Sverige och är utformade som en ansökan om stämning.