Omstridd detaljplan i Partille upphävs

Mmd: Det allmänna intresset av en gångstig längs Lilla Hålsjön väger inte tyngre än det enskilda intresset av att fastigheten inte belastas av gångstigen. Därför upphävs nu den omstridda detaljplanen i Partille. Det är dock endast detaljplanen som prövas, inte frågorna om fördelning av gatukostnader eller ersättning.

Rättsområde: -