Omvänd bevisbörda för arbetsgivaren

AD-dom: Det är arbetsgivarens uppgift att upprätta rutiner kring kontanthantering och redovisning. Det är därför taxibolaget som måste visa att taxichauffören inte överlämnat kontantersättningarna.

Rättsområde: Arbetsrätt