Opererad klarar arbete som inte belastar handen

Kammarrättsdom: Kvinnan har inte rätt till sjukpenning veckorna efter operationen för karpaltunnelsyndrom. Arbetsförmågan, som bedöms i förhållande till den reguljära arbetsmarknaden, anses inte vara nedsatt i ett arbete som inte belastar högerhanden.

Rättsområde: Socialförsäkringsrätt