Ordning i domstolarna ska förbättras

Domstolsverket: På regeringens uppdrag har domstolsverket kartlagt hur ordningen i domstolarna upprätthålls. Enligt undersökningen är domstolarnas beredskap för ordningsstörningar generellt sett god, men en del åtgärder som kan underlätta och förbättra domstolarnas ordningsarbete, föreslås nu.

Rättsområde: Processrätt