Orimlig kostnad för bullerdämpning

MÖD: Det skulle krävas ett 70 meter långt bullerskydd för cirka 400.000 kronor för att begränsa bullret vid husets fasad. Mark- och miljööverdomstolen anser att den kostnaden inte motsvarar nyttan med åtgärden.

Rättsområde: Miljörätt