Oskäligt om skuldsanering ska prövas av hovrätten

HD-beslut: Det saknas tillräcklig praxis om hustruns tillgångar på två miljoner kronor är så stora att det på den grunden bör anses oskäligt att bevilja den svårt skuldsatte mannen skuldsanering. Därför får målet prövningstillstånd i hovrätten.

Rättsområde: Obeståndsrätt