Österrikiska pensionsavdrag förenliga med EU-rätten

Österrikiska bestämmelser om minskning av pension för de rikaste är inte diskriminerande mot män enligt EU-rätten.