Otillåtet trålfiske efter havskräfta

Hovrättsdom: Tingsrätten friade två yrkesfiskare som använt för små maskor i sitt nät vid havskräftefiske. Hovrätten kommer fram till att männen varit oaktsamma och fäller männen för otillåtet trålfiske.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott