Otydligheter hindrar momsbesked 

HFD: Det borde inte ha lämnats något förhandsbesked beträffande momsen vid uthyrning av loger. Domstolen anser att utredningen innehåller sådana otydligheter att frågorna inte kan besvaras.

Rättsområde: Mervärdesskatt