Oundgängligen påkallat med fängelse utöver skyddstillsynen

HD: En man dömdes för misshandel med ett straffvärde om 10 månaders fängelse. Och med hänsyn till brottets straffvärde och art är det "oundgängligen påkallat" att den utdömda skyddstillsynen förenas med fängelse.

Rättsområde: Brott mot person