Överförmyndarens samtycke krävdes för skolfoton

Hovrättsdom: Det har krävts samtycke från överförmyndaren för att ingå avtal om köp av de aktuella skolfotona. Eftersom det inte funnits sådant samtycke är avtalen ogiltiga mot den nu myndiga flickan.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt, Familjerätt