Överklagande sista dag till tingsrätten avvisas

HD-beslut: Sista dag för överklagande av hovrättsbeslutet gavs överklagandet in till tingsrätten. Först fyra dagar senare kom det till hovrätten. HD fastställer nu hovrättens avvisningsbeslut.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Allmän processrätt