Översiktsplan inget hinder mot fem vindkraftverk

MÖD: Översiktsplanen är inte bindande för prövningen av vindkraftsetableringen. Ett kommunövergripande och allmänt förbud mot etablering av storskaliga vindkraftsanläggningar kan därför inte hindra ett bygglov för fem vindkraftverk om förhållandena på platsen är sådana att den kan anses lämplig.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt