Pappa lämnade ut uppgifter på blogg

Tingsrättsdom: Pappan la bland annat ut en vårdnadsdom och polisförhör på sin blogg avseende dottern och dennes mamma. Tingsrätten anser att publiceringen inneburit ett sådant ingrepp i den personliga integriteten att den får anses kränkande. Hans döms för brott mot personuppgiftslagen.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott