Pappan får vårdnaden om de sju barnen

Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg att pappan skulle få vårdnaden om de sju barnen. Hovrätten gör samma bedömning. Även med beaktande av de anmärkningar som finns mot pappan så ska barnen bo där, skriver hovrätten.

Rättsområde: Föräldrabalken